นิชิโอฮาชิ

西大橋

N14
N13
สายนากาโฮริ สึรุมิเรียคุจิ
N15

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน