นิชินางาโฮริ

西長堀

N13
N12
สายนากาโฮริ สึรุมิเรียคุจิ
N14

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน