โดมมาเอะ จิโยซากิ

ドーム前千代崎

N12
N11
สายนากาโฮริ สึรุมิเรียคุจิ
N13

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

สายฮันชิน

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีโดมมาเอะ จิโยซากิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน