ไทโช

大正

N11
สายนากาโฮริ สึรุมิเรียคุจิ
N12

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

รถไฟ JR ลูปไลน์

ใช้สถานีไทโช
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน