ฮมมาจิ

本町

Y13
Y12
สายยตสึบาชิ
Y14

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

ใช้สถานีฮมมาจิ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีฮมมาจิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน