ฮิโงะบาชิ

肥後橋

Y12
Y11
สายยตสึบาชิ
Y13

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

สายเคฮัน

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีฮิโงะบาชิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน