นิชิอุเมดะ

西梅田

Y11
สายยตสึบาชิ
Y12

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

รถไฟ JR
สายฮังคิว
สายฮันชิน

ใช้สถานีนิชิอุเมดะ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีนิชิอุเมดะ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน