ฮิงาชิอุเมดะ

東梅田

T20
T19
สายทานิมาจิ
T21

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

Y11 นิชิอุเมดะ
สายยตสึบาชิ
รถไฟ JR
สายฮังคิว
สายฮันชิน

ใช้สถานีฮิงาชิอุเมดะ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีฮิงาชิอุเมดะ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน