อุเมดะ

梅田

M16
M15
สายมิโดซุจิ
M17

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

Y11 นิชิอุเมดะ
สายยตสึบาชิ
รถไฟ JR
สายฮังคิว
สายฮันชิน

ใช้สถานีอุเมดะ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีอุเมดะ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน