นากาสึ

中津

M15
M14
สายมิโดซุจิ
M16

ใช้สถานีนากาสึ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน