นิชินากาจิมะ มินามิงาตะ

西中島南方

M14
M13
สายมิโดซุจิ
M15

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

สายฮังคิว

ใช้สถานีนิชินากาจิมะ มินามิงาตะ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีนิชินากาจิมะ มินามิงาตะ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน