ชินโอซาก้า

新大阪

M13
M12
สายมิโดซุจิ
M14

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

รถไฟ JR
รถไฟชินคันเซ็น

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน