ฮิงาชิมิคุนิ

東三国

M12
M11
สายมิโดซุจิ
M13

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน