เอซากะ

江坂

M11
สายมิโดซุจิ
M12

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

สายคิตะโอซาก้าคิวโค (ขบวนรถไฟวิ่งเชื่อมต่อกัน)

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีเอซากะ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน