นากาซากิโจ

中崎町

T19
T18
สายทานิมาจิ
T20

ใช้สถานีนากาซากิโจ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน