เทนจินบาชิซุจิ-โรคุโจเมะ

天神橋筋六丁目

T18
T17
สายทานิมาจิ
T19

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

ใช้สถานีเทนจินบาชิซุจิ-โรคุโจเมะ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีเทนจินบาชิซุจิ-โรคุโจเมะ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน