โองิมาจิ

扇町

K12
K11
สายซาไกซุจิ
K13

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

รถไฟ JR ลูปไลน์

ใช้สถานีโองิมาจิ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีโองิมาจิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน