มินามิโมริมาจิ

南森町

K13
K12
สายซาไกซุจิ
K14

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

รถไฟ JR สายโทไซ

ใช้สถานีมินามิโมริมาจิ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีมินามิโมริมาจิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน