คิตาฮามะ

北浜

K14
K13
สายซาไกซุจิ
K15

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

สายเคฮัน

ใช้สถานีคิตาฮามะ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีคิตาฮามะ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน