ซาไกซุจิ ฮมมาจิ

堺筋本町

K15
K14
สายซาไกซุจิ
K16

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีซาไกซุจิ ฮมมาจิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน