เคียวบาชิ

京橋

N22
N21
สายนากาโฮริ สึรุมิเรียคุจิ
N23

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

รถไฟ JR
สายเคฮัน

ใช้สถานีเคียวบาชิ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีเคียวบาชิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน