กาโม-ยงโจเมะ

蒲生四丁目

N23
N22
สายนากาโฮริ สึรุมิเรียคุจิ
N24

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

I18 กาโม-ยงโจเมะ
สายอิมาซาโตะซุจิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน