กาโม-ยงโจเมะ

蒲生四丁目

I18
I17
สายอิมาซาโตะซุจิ
I19

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน