ชิงิโนะ

鴫野

I19
I18
สายอิมาซาโตะซุจิ
I20

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

รถไฟ JR

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน