เซกิเมะ เซอิกุ

関目成育

I17
I16
สายอิมาซาโตะซุจิ
I18

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

สายเคฮัน

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน