ชิมโมริ ฟุรุอิจิ

新森古市

I16
I15
สายอิมาซาโตะซุจิ
I17

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน