ชิมิสุ

清水

I15
I14
สายอิมาซาโตะซุจิ
I16

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน