ไทชิบาชิ อิมาอิจิ

太子橋今市

I14
I13
สายอิมาซาโตะซุจิ
I15

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีไทชิบาชิ อิมาอิจิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน