ไทชิบาชิ-อิมาอิจิ

太子橋今市

T13
T12
สายทานิมาจิ
T14

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

I14 ไทชิบาชิ อิมาอิจิ
สายอิมาซาโตะซุจิ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีไทชิบาชิ-อิมาอิจิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน