ไดโด โทโยซาโตะ

だいどう豊里

I13
I12
สายอิมาซาโตะซุจิ
I14

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน