ซุยโก-ยงโจเมะ

瑞光四丁目

I12
I11
สายอิมาซาโตะซุจิ
I13

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน