มิยาโกะจิมะ

都島

T17
T16
สายทานิมาจิ
T18

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน