โนเอะ-อุจินได

野江内代

T16
T15
สายทานิมาจิ
T17

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

รถไฟ JR สายโอซาก้าฮิงาชิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน