เซกิเมะ-ทาคาโดโนะ

関目高殿

T15
T14
สายทานิมาจิ
T16

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน