ต้นแปะก๊วยริมถนนมิโดซุจิ
御堂筋イチョウ並木

M17 โยโดยาบาชิ
สายมิโดซุจิ
M18 ฮมมาจิ
สายมิโดซุจิ
M19 ชินไซบาชิ
สายมิโดซุจิ
Y13 ฮมมาจิ
สายยตสึบาชิ
C16 ฮมมาจิ
สายจูโอ
N15 ชินไซบาชิ
สายนากาโฮริ สึรุมิเรียคุจิ

เส้นทางการเดินทาง
ออกจาก "สถานีโยโดยาบาชิ" "สถานีฮมมาจิ" "สถานีชินไซบาชิ" จะพบทันที
ที่อยู่
ริมถนนมิโดซุจิ ในเขตคิตะและเขตจูโอ เมืองโอซาก้า

ข้อมูลที่โพสต์คือวันที่ 19 มิถุนายน 2023 โปรดทราบว่าเนื้อหาในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาขึ้นอยู่กับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม > รายงานปัญหา

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน