ต้นซากุระ พันธุ์ไทโกะจิโยะ ชิดาเระ
太閤千代しだれ 桜

M18 ฮมมาจิ
สายมิโดซุจิ
Y13 ฮมมาจิ
สายยตสึบาชิ
C16 ฮมมาจิ
สายจูโอ

เส้นทางการเดินทาง
เดินประมาณ 2 นาทีจาก "สถานีฮมมาจิ" ทางออกหมายเลข 13
ที่อยู่
4-1-15 คิวทาโร่มาจิ เขตจูโอ เมืองโอซาก้า

ข้อมูลที่โพสต์คือวันที่ 19 มิถุนายน 2023 โปรดทราบว่าเนื้อหาในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาขึ้นอยู่กับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม > รายงานปัญหา

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน