สวนสาธารณะเคมะ ซากุระโนะมิยะ
毛馬桜之宮公園

T22 เท็มมะบาชิ
สายทานิมาจิ

เส้นทางการเดินทาง
เดินประมาณ 3 นาที จาก "สถานีเท็มมะบาชิ" ทางออกหมายเลข 1
ที่อยู่
เท็นมะ เขตคิตะ เมืองโอซาก้า
เว็บไซต์
http://www.osakapark.osgf.or.jp/kema_sakuranomiya/

ข้อมูลที่โพสต์คือวันที่ 19 มิถุนายน 2023 โปรดทราบว่าเนื้อหาในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาขึ้นอยู่กับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม > รายงานปัญหา

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน