ท่าเทียบเรือ ฮาจิเคนยะ
八軒家浜船着き場

T22 เท็มมะบาชิ
สายทานิมาจิ

เส้นทางการเดินทาง
เดินประมาณ 2 นาที จาก "สถานีเท็มมะบาชิ" ทางออกหมายเลข 2
ที่อยู่
1 เท็มมะบาชิเคียวมาจิ เขตจูโอ เมืองโอซาก้า
เว็บไซต์
https://www.suito-osaka.jp/cruise/port_hachiken_ya.html

ข้อมูลที่โพสต์คือวันที่ 19 มิถุนายน 2023 โปรดทราบว่าเนื้อหาในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาขึ้นอยู่กับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม > รายงานปัญหา

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน