โอซาก้าโค

大阪港

C11
C10
สายจูโอ
C12

ใช้สถานีโอซาก้าโค
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีโอซาก้าโค

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน