อาซาชิโอบาชิ

朝潮橋

C12
C11
สายจูโอ
C13

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน