เบ็นเท็นโจ

弁天町

C13
C12
สายจูโอ
C14

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

รถไฟ JR ลูปไลน์

ใช้สถานีเบ็นเท็นโจ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน