ทามางาวะ

玉川

S12
S11
สายเซ็นนิจิมาเอะ
S13

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

รถไฟ JR ลูปไลน์

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีทามางาวะ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน