ซานต้ามาเรีย (Santa Maria) ล่องเรือชมอ่าวโอซาก้า
帆船型観光船 サンタマリア

C11 โอซาก้าโค
สายจูโอ

เวลาทำการ
ล่องเรือรอบกลางวัน
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00  ※อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในเที่ยวสุดท้ายขึ้นอยู่กับฤดูกาล

ล่องเรือรอบเย็น> เดือนกันยายน 17:30
เดือนตุลาคม 17:00
เส้นทางการเดินทาง
เดินประมาณ 9 นาที จาก "สถานีโอซาก้าโค" ทางออกหมายเลข 1
ที่อยู่
ท่าเรือไคยูคังตะวันตก 1-1-10 ไคกังโดริ เขตมินาโตะ เมืองโอซาก้า
หมายเลขโทรศัพท์
0570-04-5551
ค่าธรรมเนียม
ล่องเรือรอบกลางวัน
ผู้ใหญ่ 1,600 เยน
เด็ก (ประถม) 800 เยน

ล่องเรือรอบเย็น
ผู้ใหญ่ 2,100 เยน
เด็ก (ประถม) 1,050 เยน
เว็บไซต์
https://suijo-bus.osaka/intro/santamaria/

ข้อมูลที่โพสต์คือวันที่ 19 มิถุนายน 2023 โปรดทราบว่าเนื้อหาในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาขึ้นอยู่กับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม > รายงานปัญหา

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน