มิโดริบาชิ

緑橋

C20
C19
สายจูโอ
C21

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

I20 มิโดริบาชิ
สายอิมาซาโตะซุจิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน