อาวาสะ

阿波座

C15
C14
สายจูโอ
C16

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

ใช้สถานีอาวาสะ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน