ทากาอิดะ

高井田

C22
C21
สายจูโอ
C23

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

รถไฟ JR สายโอซาก้าฮิงาชิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน