นางาตะ

長田

C23
C22
สายจูโอ

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

สายคินเท็ตสึ (ขบวนรถไฟวิ่งเชื่อมต่อกัน)

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน