นิชิทานาเบะ

西田辺

M25
M24
สายมิโดซุจิ
M26

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน