นางาอิ

長居

M26
M25
สายมิโดซุจิ
M27

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

อิมาซาโตะไลน์เนอร์
รถไฟ JR สายฮันวะ

ใช้สถานีนางาอิ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีนางาอิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน