ทามาเดะ

玉出

Y19
Y18
สายยตสึบาชิ
Y20

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีทามาเดะ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน